Personligt, Digitalt & Korrekt

Vi hjälper dig att förenkla din vardag. Vi sköter din administration och redovisning så att du kan fokusera på affärsutveckling och tillväxt.

Om oss

Vi på Redovisa Korrekt AB arbetar löpande med redovisning. Fördelen med oss är att vi kontinuerligt arbetar för att förenkla processerna kring registrering, bearbetning och rapportering av våra kunders affärshändelser. Målet är att alltid kunna ge aktuella rapporter avseende företagets ekonomi till den ansvarige.


Vi strävar efter att ge dig mer tid åt ditt företag, din grundläggande affärsidé och kärnverksamhet. Låt oss sköta det administrativa. Med ackurata rapporter tillhands kommer du lättare att kunna ta tuffa beslut och förutse om just ditt företag är på väg åt rätt håll.


Vi hjälper dig att strukturera upp rapporteringen av dina affärshändelser. Vi jobbar i rutin och detta upplevs vara en väldig positiv egenskap hos oss, vi uppmärksammar felaktigheter fortare, allt ifrån dubbletter i form av leverantörsbetalningar till kundfakturans felaktiga momsdebitering. Vi vill vara och arbeta som en del av våra klienters företag, fungera liknande en ekonomiavdelning bör göra, fast lite personligare förstås!

Våra tjänster

Bokföring


Vi hanterar flera olika områden av redovisning åt våra klienter, områden som kan delas in i följande:

Löpande bokföring, dagliga konteringar av ekonomiska händelser, s.k. affärshändelser.

Rapportering


Rapportering av moms- och arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Moms- och arbetsgivardeklarationer lämnas in till Skatteverket månatligen, för moms gäller inrapporteringen även kvartalsvis eller årsvis.

Rapportering och kontakt med kund, sker på kontinuerlig basis, och på så vis rapporterar vi klienten det denne anser vara nödvändig info för tidpunkten.

Avstämningar


Månadsavstämningar, det som är bokfört måste dubbelkollas (stämmas av), via ekonomisystem / göra avstämningar av Kundfordran, leverantörsskulder, bankkonto, skattekonto, kassan, momsskuld och/eller momsfordran.

Löner, även de utbetalda lönerna stäms av så att bokföringen stämmer med personalskulder (sociala avgifter, preliminär skatt). Semesterlöneskulden skall också stämmas av så att den bokförda skulden verkligen är korrekt.

Bokslut


Årsbokslut, upprätta årsbokslut med resultaträkning och balansräkning. Görs av enskild näringsidkare och handelsbolag, som inte innefattas av juridiska personer som ägare.

Öppettider

Måndag - Fredag
09:00 - 17:00
Lördag - Söndag
Stängt

Kontakta oss